?VIKTIG MELDING MECASERIEN?

Nå må noen lag ta seg sammen. Dette handler om respekt for andre sin fritid!! Vi setter nå en frist for å si ifra at man IKKE kan møte til oppsatt kamp minst 24 timer før(meld ifra til hall og motstander). Blir ikke dette gjort vil motstander spille kampen og får resultatet 4-0. Den som ikke møter må også betale for kampen!!

Hvis den flyttes innen fristen må dette ordnes mellom lagene, husk å melde ifra til bowlingen! Alle kamper i 1. Halvdel skal være spilt før 10. Januar 2019. De som ikke er spilt innen da blir satt til «NULL»!!